Renovering 2013 - 2021 - Løve Mølle

Løve Mølle
Løve Mølle
Gå til indhold
Renovering 2013 – 2021
 
 
I perioden 2013 til 2022 har Løve mølle gennemgået et større renoveringsarbejde. Det startede i 2013 med, at vi fik skiftet læbjørnen og de to saksbjælker og nogle af stikbjælkerne i hatten. Da vi kom i gang med arbejdet viste det sig, at det var på høje tid. Specielt den ene saksbjælke var meget dårligere end forventet. Vindrosen var taget ned under arbejdet og blev også renoveret. Møllen fik også en ny vinge i 2013.

I 2015 fik vi udskiftet omgangen. I 2017 fik vi lagt nye spåner på den øverste del ar møllekroppen. Der blev samtidig skiftet 2 vinduer. I 2018 blev der lagt nye spån på den nederste del af møllekroppen. Samtidig blev dørene ud til omgangen skiftet. De gamle spån på møllekroppen var fra 1961. På nordsiden og nordøstsiden var det de gamle spån fra 1881, som blev skiftet.
 
I 2021 fik vi lagt ny beklædning på møllehatten. I underbygningen var murværket angrebet af murbier. Vi fik derfor fugerne kradset ud og muren fuget op på ny. Møllen fik igen en ny vinge. Der blev samtidig lavet en ny sokkelkant hele vejen omkring bygningen.
 
Projekterne er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, Real Dania, Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, Landdistrikstmidler, Trelleborg Fonden, Velux Fonden, Brand af 1848 Fond, DK Spillehal v/ John Anderberg.
Løve Mølle
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng
Mail: olehedelund@mail.dk
Telefon: 2031 9320
Tilbage til indhold